كور نظامیان عربستان تجهیزات نظامی نیروی هوایی

كور: نظامیان عربستان تجهیزات نظامی نیروی هوایی پدافند هوایی نیروهای مسلح عربستان عربستان، مقایسه دستگاه دریایی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی گرم شدن زمین درخواست مهاجرت را ۳ برابر می کند

تحقیقی تازه نشان می دهد با گرم شدن آب وهوا ، درخواست مهاجرت به اروپا تا ۲۱۰۰ میلادی ۳ برابر می شود. 

گرم شدن زمین درخواست مهاجرت را ۳ برابر می کند

گرم شدن زمین درخواست مهاجرت را ۳ برابر می کند

عبارات مهم : اروپا

تحقیقی تازه نشان می دهد با گرم شدن آب وهوا ، درخواست مهاجرت به اروپا تا ۲۱۰۰ میلادی ۳ برابر می شود.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، دانشمندان حوزه آب وهواشناسی معتقدند با گرم شدن کره زمین تا ۲۱۰۰ میلادی تعداد افرادی که به اروپا مهاجرت می کنند، ۳ برابر خواهد شد.

گرم شدن زمین درخواست مهاجرت را ۳ برابر می کند

درهمین راستا محققان دانشگاه کلمبیا در تحقیقی تازه متوجه شدند اگر سطح انتشار گازهای گلخانه ای همچنان ثابت بماند، روند مهاجرت سرعت گرفته و اروپا در آخر قرن احتمالا با حجم عظیمی از مهاجران روبرو می شود.

طبق این تحقیق تا ۲۱۰۰ میلادی درخواست مهاجرت از هند۳۲ درصد، عراق۳۹۹ درصد و سوریه ۲۳ درصد رشد می کند.

تحقیقی تازه نشان می دهد با گرم شدن آب وهوا ، درخواست مهاجرت به اروپا تا ۲۱۰۰ میلادی ۳ برابر می شود. 

به اعتقاد آنان کم کردن انتشار گازهای گلخانه ای احتمالا تاحدی از زیاد کردن دمای زمین را کند کند ولی حتی در خوشبینانه ترین سناریو نیز حداقل تعداد درخواست های مهاجرت یک چهارم میزان کنونی زیاد کردن می یابد.

این تحقیق نشان داد علاوه بر درگیری ها، تغییرات آب و هوایی در کشاورزی مناطق نیز تاثیرگذار هست. همچنین شوک های ناگهانی آب وهوا در سراسر دنیا باعث می شود درخواست مهاجرت به اتحادیه اروپا افزوده شود.

با در نظر گرفتن سناریو کند شدن روند زیاد کردن دما، میزان درخواست مهاجرت به اروپا ۲۸ درصد رشد می کند. ولی در صورتی که روند زیاد کردن دمای زمین سرعت بیشتری بگیرد، میزان درخواست مهاجرت تا آخر قرن ۱۸۸ درصد رشد می کند.

گرم شدن زمین درخواست مهاجرت را ۳ برابر می کند

محققان دانشگاهی جهت این تحقیق درخواست های مهاجرت از ۱۰۳ کشور را در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۰ بررسی کردند. آنها متوجه شدند هر سال به طور میانگین ۳۵۱ هزار درخواست جهت مهاجرت به اروپا ارسال می شود.

واژه های کلیدی: اروپا | مهاجرت | میلادی | گلخانه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz